احمق سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

احمق: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز عکس خبری بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

بارش باران های سیل آسا و بی وقفه در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت و ده ها نفر را مجروح کرد. بسیاری از کشته شدگان بر اثر برق گرفتگی در سیلاب جان خود را از دست

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

عبارات مهم : باران

بارش باران های سیل آسا و بی وقفه در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت و ده ها نفر را مجروح کرد. بسیاری از کشته شدگان بر اثر برق گرفتگی در سیلاب جان خود را از دست داده اند.

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

بارش باران های سیل آسا و بی وقفه در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت و ده ها نفر را مجروح کرد. بسیاری از کشته شدگان بر اثر برق گرفتگی در سیلاب جان خود را از دست

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

بارش باران های سیل آسا و بی وقفه در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت و ده ها نفر را مجروح کرد. بسیاری از کشته شدگان بر اثر برق گرفتگی در سیلاب جان خود را از دست

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

تصویر خبری – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: باران | تصویر | مجروح | قربانی | برق گرفتگی | عکس خبری

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

بارانی که ۱۶ قربانی گرفت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz